Många flyttfirmor söker personal

Även om det är hög arbetslöshet i Sverige så är det även arbetsbrist inom flera yrkesområden. Det märks exempelvis hos flera flyttfirmor i Stockholm som skulle kunna utföra fler jobb om de hade mer personal. Många av dessa annonserar konstant på sina hemsidor om att de söker folk.

Med bristyrke menas ett yrke, eller en bransch, där det är brist på yrkeskunniga personer. Det gäller exempelvis ett flertal hantverksyrken och detta inte minst i storstäderna. Men bristen på personal verkar även finnas hos flyttföretag, i bland annat Stockholm.

En flyttfirma skriver exempelvis på sin hemsida att de ”söker i princip ständigt ny personal”. Man kan alltså expandera och ta fler uppdrag men är begränsad av att ha för lite personal. Även om det finns flera olika yrkesroller inom en flyttfirma så är det främst ”flyttgubbar” som söks. Det är där som den mesta arbetskraften krävs.

Överlag är det brist på chaufförer med C-kort i Sverige och flera åkerier söker konstant efter personal med körkort på denna nivå. Vanligtvis har flyttfirmor både mindre och större lastbilar för att kunna anpassa storleken efter behovet. Men det innebär även att de ”slåss” om de chaufförer som finns tillgängliga.

En person som har C-körkort kan därmed överlag kräva högre lön, klickla här, än de som inte har detta och söker jobb på samma flyttfirma. Här är det viktigt att se sitt värde gällande den kompetens som man besitter.

De flesta flyttfirmor som annonserar på sina hemsidor efter mer personal nämner att någon förkunskap inte krävs och att internutbildning erbjuds. Detta förutsatt att man vill jobba med själva flyttandet. I vissa fall eftersöks även projektledare och packmästare där det i så fall krävs erfarenhet.

Söker du jobb inom branschen bör du alltså inte enbart gå via arbetsförmedlingen och liknande sidor. Istället kan du kontakta flera flyttfirmor och förklara varför du vill jobba hos dem. Många söker personal fast de inte ens nämner det i någon annons eller på hemsidan.

Vad innebär arbetet?

Att arbeta på en flyttfirma innebär ett omväxlande jobb där man hjälper till med att flytta allt från små kontor till stora privata villor. Att ha god fysik är ett måste men det betyder inte att man måste ha stor muskelmassa. Kondition och att vara van att jobba med kroppen är det viktigaste.

Många som börjar jobba på en flyttfirma gör detta som vikarie och hoppar in ”på timme”. Det finns då möjligheten att visa vem man är och hur man jobbar. Märker firman att personen passar för arbetet kan det leda till fast anställning framöver.